DIPLOMERAD HSP-TERAPEUT

Kommande utbildningsstarter är 7 oktober 2019 (FULLBOKAD) och 25-29 maj 2020.
Ansök till utbildningen här.

Malin Sandell & Ina Elverljung är dina kursledare på utbildningen till HSP-terapeut på Österlen. Utbildningen ger även yogalärarkompetens med fokus självutveckling.

Malin Sandell & Ina Elverljung är dina kursledare på utbildningen till HSP-terapeut på Österlen. Utbildningen ger även yogalärarkompetens med fokus på självutveckling.

DELA DIN GÅVA MED VÄRLDEN!
Går du igång på att vägleda andra till att vara sina största jag? Är du redo att vara den magnifika terapeut och ledare du faktiskt är och förändra både ditt eget och andras liv?

Som högkänslig har du fått en speciell gåva som innebär att du känner av hur andra människor mår. Du har säkert fått höra att ”det alltid känns bättre när jag har pratat med dig!”, oavsett om du bara lyssnade eller gav konkreta råd till personen som satt framför dig. Ibland känns det lätt att få vara ett bidrag till någon. Andra gånger kan det kännas som att du lämnas med en tyngd, samtidigt som personen som just ”pratat av sig” går lättad från ert möte.

Tänk om din känslighet inte är något fel, utan i själva verket är något oerhört viktigt för vår värld? Om du skulle erkänna för dig själv varför du är här på planeten, vad vet du då? … Eller hur! Du är här för att förändra den!

SYFTE MED UTBILDNINGEN
Den här utbildningen syftar till att ge dig de erfarenheter, kunskaper och färdigheter som krävs som HSP-terapeut och yogalärare, med din egen högkänslighet och utveckling som grund och med känsloterapi och förändringsterapi som inriktning.

BAKGRUND TILL UTBILDNINGEN
Det är många som hör av sig till oss! Många fler än vi har tid att hjälpa, så vi behöver vara fler! De flesta som har ansökt till våra utbildningar har velat gå både vår terapeututbilding och vår yogalärarutbildning. Därför har vi nu smält samman dessa utbildningar och erbjuder nu en helhet för dig som längtar efter att vara den du är och bidra till andra i din yrkesroll. Vi ger dig tid och plats att i lugn och ro utforska dina egna tankar, känslor, rädslor, sanningar, drömmar och superkrafter som högkänslig människa, terapeut och ledare.

KONKRETA VERKTYG OCH METODER
Under utbildningen till HSP-terapeut lär du dig hur du kan hantera andra människors sinnesstämningar, tankar, känslor, problem, krämpor, draman och trauman med lätthet. Vi ger dig konkreta verktyg och metoder som gör att du som högkänslig terapeut kan var den tillgång, både till dig själv och till andra (samtidigt), som du kom hit för att vara. För det är precis så vi ser det.

Den här utbildningen syftar inte till att lära dig att ha förtroliga samtal med människor och få dem att må bättre. Det kan du redan! Det utbildningen handlar om att lära dig att vara i din storhet, din kraftfullhet och i din medvetenhet. Den handlar om att lära dig att lita till och utveckla din intuition så att du kan använda den i mötet med klienten. Den handlar också om att lära dig att kommunicera utifrån dina behov som högkänslig, så att du inte behöver trassla in dig i draman, trauman och annat som gör att det känns tungt.

VÅR YOGA
Yoga är världens äldsta system för personlig och själslig utveckling. Asanas (yogapositioner) är bara toppen av isberget. I den här utbildningen har vi fokus på det som finns under ytan, att komma till kärnan och utforska livet ur helt nya synvinklar. Vår yoga följer ingen specifik yogatradition, guru eller något förutbestämt asanasprogram, utan är intuitiv och på det viset fri i sin form.

Som högkänslig är det viktigt att följa det som du har energi på och skapa utifrån det. Det kan innebära att du väljer att kalla dina yogaklasser för ”yoga för högkänsliga”, ”lyxyoga”, ”self love yoga” eller något annat som matchar det som du vill ge till dina deltagare.

Yogan vi lär ut är i första hand tillåtande och mjuk yoga som passar många.

VILKA ÄR VI?
Vi, Malin Sandell och Ina Elverljung, är högsensitiva terapeuter med fokus på den högkänsliga människan som en gåva till den här världen. Vår vision är att skapa en planet där olikheter ses som tillgångar istället för något dysfunktionellt, som det ofta gör i samhället idag. Vi vill att alla människor i världen (inklusive högkänsliga) ska få vara sig själva, gå från offerroll till huvudroll och leva sina största liv. För att det ska fungera behöver vi gå bortom begreppet normalitet och istället fokusera på det som är unikt med var och en av oss och se varje individs gåvor som ett bidrag till helheten.

Vi har utvecklat flera unika metoder att arbeta med högkänsliga på djupet. Vi hoppar över kallpratet (vi högkänsliga är ändå inte bra på att prata väder och vind) och tar klienten direkt till kärnan och låter hen utforska livet ur helt nya synvinklar. Vår vägledning brukar beskrivas som intuitiv, träffsäker, tillåtande och konkret.

De metoder vi använder oss av handlar om att släppa taget och inte ta ansvar (plocka på sig) andra människors problem. Detta skapar ett tillåtande, ickedömande ”space” som gör att klienten är fri att förändra den hen längtar efter att förändra med vår vägledning. Resultatet blir lätthet och frigörelse för både terapeut och klient.

VEM KAN GÅ UTBILDNINGEN?
Vår utbildning till diplomerad HSP-terapeut med yogalärarkompetens, vänder sig till dig som vill få konkreta verktyg och metoder att hantera din egen högkänslighet med lätthet och samtidigt bidra till andra att kunna göra detsamma. Du behöver ingen tidigare erfarenhet för att gå den här utbildningen.

VAD INNEHÅLLER I UTBILDNINGEN?

 • Känsloterapi med tanke- och känslohantering
 • Förändringsterapi och förändringsprocesser
 • Egenterapi och självkännedom (Erfarenhetsbaserad kunskap och personutveckling)
 • Utbildning i personlighetsdraget HSP (Highly Sensitive Person)
 • Medvetet ledarskap och din roll som terapeut
 • Självreflektion och självkännedom
 • Yogaklasser med olika teman, för självutveckling
 • Samtalsmetodik
 • Intuitionsarbete och medvetandeutveckling
 • Yogafilosofi och perspektivterapi
 • Drama- och traumahantering
 • Kommunikation och högkänslighet
 • Stresshantering och utbrändhet
 • "Sharing" och vägledning av grupper
 • Relationer och högkänslighet
 • Energiförståelse
 • Gruppterapi
 • Konflikthantering
 • Sorgbearbetning
 • Andningsterapi
 • Meditationstekniker
 • Yoga anpassad för högkänsliga
 • Entreprenörskap och högkänslighet
 • Tillit och tillåtandets konst


VID AVSLUTAD UTBILDNING

Utbildningen ger diplom vid uppfyllda kriterier enligt följande:
 • Du ska ha deltagit vid alla utbildningstillfällen
 • Du ska ha genomfört minst 50 terapisamtal
 • Du ska ha läst kurslitteraturen och gjort hemuppgifterna
 • Du ska ha haft åtta individuella terapisamtal med oss
 • Du ska ha haft sju handledarsamtal med oss
 • Du ska blivit godkänd vid praktiska prov

VAD INGÅR?

 • Åtta retreat pa Österlen
 • Gruppterapi med vägledning i hela gruppen under samtliga träffar
 • Individuell terapi (Åtta tillfällen á 60 minuter ord. pris 1 500 kr per session)
 • Handledning (Sju tillfällen á 60 minuter ord. pris 1 500 kr per session)
 • Kost och logi under retreaten på Österlen
 • Kurslitteratur


KURSTARTER

 • 7-11 okt 2019 - FULLBOKAD
 • 25-29 maj 2020. Datum för alla utbildningstillfällen kommer inom kort. 


KURSTIDER

Från 13:00/14:00 på ankomstdagen till 14:00 på avresedagen
 

PRIS

111 088 kr exl moms       
(129 000 inkl moms)

Många arbetsplatser betalar utbildningar som den här för sina anställda. Kanske kan du tillgodoräkna dig denna utbildning som kompetensutveckling? Kontakta gärna oss så kan vi berätta mer om denna möjlighet. 

Det finns även möjlighet att dela upp betalningen om du så önskar!

ANSÖKAN
Ansök till utbildningen genom att fylla i formuläret nedan. Beskriv varför du vill gå utbildningen och berätta kort om din bakgrund.

Har du frågor är du välkommen att ringa oss! 0736-24 06 52 till Malin eller 0736-84 17 97 till Ina.

SAGT OM UTBILDNINGEN
"Det bästa jag gjort i hela mitt liv!"
Läs före detta deltagares feedback på vår terapeutiska yogalärarutbildning